Grade 3

Art Making

Construction (IL 26A; Nat’l 1)

Content (IL 26B; Nat’l 2, 3)

Arts Literacy

Elements of Art (IL 25A; Nat’l 2)

Principles of Design
(IL 25A; Nat’l 2)

Expressive/Interpretive Qualities (IL 25A, 27A; Nat’l 2)

Interpretation & Evaluation

Art Criticism (Nat’l 5)

Aesthetic Theory (Nat’l 5)

Making Connections

Personal Connections
(IL 25B, 27A; Nat’l 1, 5)

Historical/Cultural Connections (IL 27B; Nat’l 4)

Interdisciplinary Connections
(IL 25B, 27A; Nat’l 6)

Grade 4

Art Making

Construction (IL 26A; Nat’l 1)

Content (IL 26B; Nat’l 2, 3)

Arts Literacy

Elements of Art (IL 25A; Nat’l 2)

Principles of Design
(IL 25A; Nat’l 2)

Expressive/Interpretive Qualities (IL 25A, 27A; Nat’l 2)

Interpretation & Evaluation

Art Criticism (Nat’l 5)

Aesthetic Theory (Nat’l 5)

Making Connections

Personal Connections
(IL 25B, 27A; Nat’l 1, 5)

Historical/Cultural Connections (IL 27B; Nat’l 4)

Interdisciplinary Connections
(IL 25B, 27A; Nat’l 6)

Grade 5

Art Making

Construction (IL 26A; Nat’l 1)

Content (IL 26B; Nat’l 2, 3)

Arts Literacy

Elements of Art (IL 25A; Nat’l 2)

Principles of Design
(IL 25A; Nat’l 2)

Expressive/Interpretive Qualities (IL 25A, 27A; Nat’l 2)

Interpretation & Evaluation

Art Criticism (Nat’l 5)

Aesthetic Theory (Nat’l 5)

Making Connections

Personal Connections
(IL 25B, 27A; Nat’l 1, 5)

Historical/Cultural Connections (IL 27B; Nat’l 4)

Interdisciplinary Connections
(IL 25B, 27A; Nat’l 6)